Wheel Barrow Push Blong Ol Mama Lo Shepherd Aeland Tis Coming Friday

Tongoa Sheperd Womens Association hemi stap okaenaesem wan Wheelbarow Push long Friday 08 May 2015 long Port Vila.

Aim blong Weelbarow Push ia hemi pat blong Public Rilif Apil blong Association I ko tuwods olketa pipol long Tongoa Sheperds we …

continue reading